Tinserwis ogłoszenia
Aktualna data: 23/06/2024
Regulamin ogłoszeń

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin ogłoszeń serwisu internetowego tinserwis.pl
określa zasady dodawania i edycji ogłoszeń publikowanych za jego pośrednictwem.

2.Właścicielem serwisu ogłoszeń jest firma:
TINSERWIS Grzegorz Karpiński, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Szczecin:

NIP 665-261-99-58, REGON 321342143, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 15 lok.5,
Tel.+48 791-728-870 zwana dalej "Serwisem”.

3.Dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na zamieszczenie podanych informacji w bazie serwisu oraz ich wykorzystanie w procesie zamieszczania ogłoszeń. 
4.Serwis ogłoszeń dostępny jest pod adresem: http://www.tinserwis.info/ogloszenia

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1.Ogłoszenie powinno być związane z tematyką serwisu. 
2.Ogłoszenie dodane na stronę internetową serwisu jest dostępne w serwisie przez 30 dni od momentu zamieszczenia z możliwością jego dalszej publikacji. 
3.Ogłoszenie musi być zamieszczone w odpowiedniej dla swojej treści kategorii tematycznej. 
4.Kontakt ogłoszeniobiorcy z ogłoszeniodawcą następuje wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu. 
5.Ogłoszenia, których treść odsyła użytkownika do konkurencyjnych serwisów internetowych, serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla serwisu nośników informacji, będą usuwane lub nie będą w ogóle publikowane. 
6.Ogłoszenia naruszające prawa intelektualne i autorskie lub prawa własności przemysłowej nie będą zamieszczane lub będą usuwane w przypadku uzyskania choćby podejrzenia istnienia takiego naruszenia.
Za wystarczająca podstawę do usunięcia ogłoszenia przyjmuje się sygnał od podmiotu trzeciego roszczącego sobie określone prawa do użytego adresu mailowego, strony www, imienia i nazwiska, nazw, firm, symboli, znaków itp.

7.Dane teleadresowe należy zamieszczać w wyznaczonych polach formularza ogłoszeń.
Serwis nie odpowiada za prawidłowość w/w danych ani za ich aktualność, a w szczególności za to, iż pochodzą one od osoby podającej się za ogłoszeniodawcę.

8.Serwis zastrzega sobie prawo odmowy wyświetlania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 
9.Serwis nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do ich skracania, redagowania, klasyfikowania oraz do odmowy wyświetlania ogłoszeń bez podawania przyczyny.

DODANIE OGŁOSZENIA

1.W celu publikacji ogłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz dodawania ogłoszeń znajdujący się pod adresem: http://www.tinserwis.info/ogloszeniaadd 2.Wypełnienie pól formularza oznaczonych symbolem * jest niezbędne do publikacji ogłoszenia. 
3.Pola formularza nie oznaczone symbolem * Ogłoszeniodawca udostępnia dobrowolnie a ich podawanie nie jest wymagane. 
4.Dane typu: numer telefonu, e-mail, nie są publikowane w serwisie. 
5.Dane typu: nazwisko, w przypadku jego podania w odpowiednim polu formularza ogłoszeń są automatycznie poddawane anonimizacji. 6.Ogłoszenie jest publikowane w serwisie z chwilą użycia przycisku „wyślij”. 
7.Serwis z chwilą publikacji ogłoszenia wysyła automatycznie wiadomość do Ogłoszeniodawcy z danymi ogłoszenia oraz niepowtarzalnym kodem służącym do jego edycji. Kod ogłoszenia należy traktować jako poufny i nie należy go ujawniać osobom trzecim. 

EDYCJA OGŁOSZENIA

1.W celu edycji ogłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz edycji ogłoszeń znajdujący się pod adresem: http://www.tinserwis.info/ogloszeniamod
2.Edycja ogłoszenia możliwa jest za pomocą kodu ogłoszenia, który generowany jest automatycznie przez serwis z chwilą jego publikacji.

DANE OSOBOWE

1.Wypełnienie formularza ogłoszeń z danymi Ogłoszeniodawcy równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji usługi. 
2.Podawanie w serwisie przez Ogłoszeniodawcę danych osobowych jest dobrowolne. 
3.Dane osobowe są poufne i nie są ujawniane osobom trzecim. 
4.Ogłoszeniodawca ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych oraz danych treści ogłoszenia przy użyciu niepowtarzalnego kodu, który jest automatycznie generowany przez serwis z chwilą dodania ogłoszenia. 
5.Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6.Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe pozostawione przez Ogłoszeniodawcę w polu formularza nie przeznaczonym do tego celu.

INFORMACJE

1.Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu automatycznych informacji związanych z dodawaniem i edycją ogłoszeń oraz informacji przekazywanych przez serwis od osób zainteresowanych treścią ogłoszenia.
2.Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu informacji handlowych, zgoda ta może być w dowolnej chwili wycofana.


Dołącz do nas:
- Facebook
- Google+

Dołącz do nas:
- YouTube
- Twitter

Copyright 2013-2015 Tinserwis.info | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zarządzanie serwisem | Zasoby | Wykonanie strony: Infocare